En mann måtte ut av styret for at Orkla skulle nå målet om 40 prosent kvinneandel, og valgkomiteen mislyktes i å bli enig om hvem. Bedriftsforsamlingen støttet torsdag overraskende valgkomiteens mindretall, Folketrygdfondets sjef Rune Selmar.

Han innstilte på at Jernia-sjef Peter Ruzicka måtte gå når Birgitta Stymne Göransson rykker inn som nytt medlem.

Fire av fem medlemmer i valgkomiteen innstilte på at Kjell Almskog måtte vike, men ble nedstemt. Styreleder Johan Fredrik Odfjell var ikke på valg. Det var heller ikke styremedlemmet Anne Birgitte Lundholt. Styremedlemmene Åse Aulie Michelet, Svein S. Jacobsen og Stein Erik Hagen ble gjenvalgt. Svein S. Jacobsen er ny nestleder i styret.