En grisk stat, og et offentlig Norge preget av køer og maktsyke, fikk sitt pass påskrevet.

På arbeidernes kampdag gikk Hagen heller ikke av veien for å stjele sitater fra Internasjonalen i sitt korstog for lavere skatter og avgifter. "Av skatter blir vi tynget ned" og "Alt det stjålne tilbake vi krever" var bruddstykker fra den internasjonale kampsangen som i Hagens munn ble brukt mot en annen enn den opprinnelige fienden.

Noen hundre mennesker hadde tatt turen til torget i det kalde vårværet for å høre Frp-lederen lange ut mot den ene avgiften etter den andre, mot manglende bruk av oljepenger, for små bevilgninger til politiet, bomstasjoner (kalt landeveisrøveri), elendig eldreomsorg og offentlige monopolordninger.

— Vi vil ha mer frihet for vanlig folk, tordnet Hagen.

Partilederen lot partipolitikken på Stortinget stort sett ligge og kom heller ikke inn på barnehageforliket og andre vanskelige saker. Det var skatt og penger det meste dreide seg om, i beste Hagen-stil.

Staten er skurken

— Hvem har en velfylt kasse? Jo, staten. Hvem er grisk? Er det vanlige arbeidsfolk, som vil sitte igjen med litt mer av lønnen?

Nei, igjen er det staten. Budsjettet er gjort opp med 150 milliarder i overskudd. Er det galt å bruke 15 milliarder ekstra, slik Frp vil, spurte Hagen.

Veiavgifter, bilavgifter, alkoholavgifter - alt er høyere i Norge enn i "lutfattige" Sverige. Bomstasjonene flår bilistene, og transportsektoren er statens melkeku.

Frp vil ta ni milliarder fra oljefondet for å fjerne samtlige bomstasjoner, en gang for alle. Parallellen er ifølge Hagen Stortingets ekstrabevilgning på sju milliarder for å redde Gardermobanen fra konkurs.