TRYGVE MELLVANG, NTB

— Vi vil sette kampen mot arbeidsledigheten som en rettesnor for oss i arbeidet med revidert nasjonalbudsjett og bidra til at vi får et nulloppgjør, sa Hagen til Frps landsstyre på Gardermoen lørdag.

Hagen vil ha et inntektspolitisk samarbeid hvor regjeringen tilbyr skatte- og avgiftslettelser til partene i arbeidslivet som motytelse mot at alle tariffavtaler forlenges i ett år uten noen endringer.

I tillegg ønsker Frp at staten skal stimulere arbeidslivet, ved for eksempel å fremskynde bygg- og anleggsprosjekter.

Ingen fellingsplaner

Samtidig som han beskyldte regjeringen for bare å sitte og se på den økonomiske utviklingen, gjorde Hagen det klart at Frp ikke har noen umiddelbare planer om å felle regjeringen.

— Vår målsetting er å få gjort noe. Regjeringsspørsmålet er underordnet. Vi har ingen planer om noen mistillitsforslag, ettersom vi vet at alternativene er verre, sier Hagen.

Likevel kan ikke regjeringen regne med noe medgjørlig Frp i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i mai.

SV-refs

Til tross for at han regner med å samarbeide med SV i Stortinget denne våren, bruker Hagen store deler av sin tale til å rette kraftig kritikk mot SV sin antikrigslinje i Irak-spørsmålet. Han høstet entusiastisk applaus da han refset SV-leder Kristin Halvorsen fra talerstolen.

— Jeg begynner nå å kjenne igjen det gamle SV. Men fra å være nyttige idioter for Moskva, er de nå nyttige idioter for Saddam Hussein, sa en oppglødd Hagen.

Hagen mener SVs linje i Irak-spørsmålet er en trussel for Norge.

— Det at de ikke vil være med på å hjelpe Tyrkia er å gamble med Norges sikkerhet, sier Hagen, som understreket at militær trussel er det eneste som kan få Saddam Hussein til å rette seg etter FNs resolusjon 1441.

Hitler

Hagen sammenliknet dagens situasjon med situasjonen før annen verdenskrig.

— Da jeg var liten, spurte jeg mine foreldre om hvorfor ingen grep inn og stoppet Hitler da man så hva som skjedde på 30-tallet. Jeg ønsker ikke at mine barnebarn om 8-10 år skal spørre meg om hvorfor man ikke avvæpnet Saddam Hussein, sa Hagen.

At Hagen i 1988 gikk inn for at Norge burde selge våpen til Irak, mener han var uproblematisk, så lenge andre NATO-land solgte våpen til landet.

I KRIGSHUMØR: Frp-formann Carl I. Hagen gikk hardt ut mot SV sin linje i Irak-spørsmålet i sin tale under Frps landsstyremøte på Gardermoen lørdag.

JARL FR. ERICHSEN/SCANPIX