Dette er eit nytt organ som vart oppretta i vinter og som ikkje er heimla i vedtak eller vedtekter i parti eller stortingsgruppe.

Ingen spørsmål

— Då utvalet vart presentert for den nye stortingsgruppa onsdag, var det ingen som stilte spørsmål, men alle skjønte kvifor utvalet var oppretta, som ei kjelde i Frp uttrykker det overfor Bergens Tidende.

Utvalet er samansett av leiinga i partiet og i stortingsgruppa. Med i utvalet er forutan Hagen som formann, Siv Jensen som nestformann, Per Arne Olsen (som er nestleiar i partiet) og dei to nestleiarane i stortingsgruppa, Per Sandberg og Øyvind Korsberg. Geir Mo som er generalsekretær i partiet og leiar for gruppesekretariatet, er sekretær. Olsen var tidlegare leiar for gruppesekretariatet på Stortinget og er nå ordførar i Tønsberg.

Møtest kvar veke

På partikontoret fekk Bergens Tidende opplyst at dette er eit utval som har eksistert i mange år. Men Carl I. Hagen seier til Bergens Tidende at utvalet vart oppretta sist vinter.

Hagen opplyser at utvalet mellom anna vil fungere som valkomite for plassering av dei posisjonane den nye stortingsgruppa skal ha, så som til Nordisk Råd, FN osv.

Han opplyser at utvalet møtest kvar måndag for å oppsummere den siste veka og sjå framover i den komande.

— Vi diskuterer den politiske situasjonen, ser på aktuelle saker, mellom anna kva ein kan vente pågang om frå media. Det blir ikkje skreve referat, seier Hagen.

— I utvalet kan vi bli einige om å ta opp saker i partiet eller via stortingsgruppa. Det er viktig å få til informasjonsutveksling og samordning.

- Går ut neste år

— Har dei som sit i utvalet plass i kraft av posisjon, slik at du går ut dersom du går av som partiformann neste år?

— Ja.

— Er det heilt sikkert at du kjem til å gå av som partiformann til neste år?

— Det står fast. Den døra er låst.

— Er det klart at Siv Jensen skal overta?

— Eg har sett at det har stått i avisene, men det er overhovudet ikkje klart. Det er eit heilt ope spørsmål kven som skal overta som formann. Valkomiteen som blir nedsett i januar skal arbeide med det spørsmålet.

— Er Siv Jensen din kandidat?

— Du kjenner meg for godt til å stille eit slikt spørsmål. Men det er lov å prøve seg, seier Hagen.

FULL KONTROLL: Carl I. Hagen vil framleis ha full kontroll i Frp si stortingsgruppe sjølv om han har gått av som parlamentarisk leiar og gått ut av gruppestyret. Han er formann for det nyoppretta «Samordningsutvalet». ARKIVFOTO: SCANPIX