Dermed ligger det an til at finanskomiteen kan avgi innstilling uten at regjeringen får flertall for sitt budsjettforslag.

Hagen var skuffet over tilbudet fra regjeringspartiene. De hadde økt tilbudet med rundt 100 millioner kroner. Fremskrittspartiets krav var en omdisponering på 6 milliarder kroner. Derfor er det overhodet ikke grunnlag for Frp å stemme subsidiært for regjeringens forslag i Stortinget.

— Avstanden er så stor og bevegelsene så små at det er umulig for oss å varsle subsidiær støtte, sa Hagen.

(NTB)