— Det skulle bare mangle at vi rolig sitter og ser på at noen tar våre velgere på et rettsstridig måte ved å kuppe et parti uten å bry seg med å skaffe seg de underskriftene som skal til for å danne et parti. Når noen gjør et udemokratisk forsøk på å overta et parti på en ulovlig måte, var det vår plikt å gripe inn, sa Hagen i en pause på rådsmøtet i Østfold Fremskrittsparti.

Hagen innrømmet at striden internt hadde kostet, og at den hadde gjort mulighetene for å bli med i en eventuell regjering etter valget mindre.

— Våre motstandere kan godte seg over at vi har vært gjennom en vanskelig tid, og at vi har mistet oppslutning. Når det gjelder regjeringssamarbeid, er det imidlertid det som skjer etter valget som er avgjørende, sa Hagen.

NTB