Både Høyre og Venstre var fornøyd med Frp-formann Carl I. Hagens innlegg i gårsdagens trontaledebatt.

— Frp brukte debatten til å komme med en utstrakt hånd. Hagen er urolig for mulighetene for et sosialistisk flertall, sier Venstre-leder Lars Sponheim.

— De har varslet en konstruktiv, myk linje, men jeg er ikke så naiv at jeg trekker det for langt, sier Høyres parlamentariske leder Oddvard Nilsen.

I sommer var Carl I. Hagen sint på regjeringen etter at samtlige ledere for regjeringspartiene hadde kritisert talen han holdt for menigheten Levende Ord. Da sa han at han ikke regnet med at regjeringen ville henvende seg til Frp for å få støtte til statsbudsjettet.

— Har du nå lagt denne kritikken bak deg?

— Statsministeren inviterte opposisjonen til å komme frem til en løsning. Derfor er vi villige til å forhandle. Men det er uklart hva som vil skje, sier han.

Han ser tre utganger på de kommende budsjettforhandlingene:

— Enten får vi en mindretallsregjering bestående av Ap, en Bondevik-regjering som er blitt enig med Frp om budsjettet, eller en Bondevik-regjering som ikke er blitt enig med Frp.

Han vil ikke spekulere i hva som er det mest sannsynlige utfallet.