En språklig omskrivning av seks av forslagene åpner for enigheten mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene.

Carl I. Hagen er ikke jublende fornøyd over at han får gjennomslag for nesten halvparten av forslagene han la fram for å teste regjeringens samarbeidsvilje. Men han er heller ikke misfornøyd.

— Jeg er ikke hoppende glad, og jeg er ikke rasende. Situasjonen når det gjelder regjeringens vilje til samarbeid med oss, er vel omtrent uforandret. Dette er sånn midt på treet, sier Hagen til NTB.

Måtte fått tolv rette

Frp-formannen sier at han måtte fått tilslag på tolv av punktene for å være jublende fornøyd. Da har han også tatt høyde for at enkelte av forslagene betyr mer for Frp enn andre, og at han på forhånd regnet med et nei på minst to av forslagene.

Hagen berømmer arbeidet fra regjeringspartienes side.

— De har gått grundig gjennom alle 16 punktene og gjort en skikkelig jobb. De la også fram et endringsforslag som vi ikke kunne gå med på, sier Hagen.

Høyres parlamentariske leder Oddvard Nilsen sier at regjeringspartiene stemmer for 7 av de 16 forslagene etter omarbeidelse på seks punkter, og at regjeringstroikaen ville stemt for det sjuende uansett:

— Det gjelder forslaget om at regjeringen utarbeider en oversikt over og deretter legger fram en redegjørelse for Stortinget om vedlikeholdssituasjonen i skolebygg i grunnskolen og den videregående skole i løpet av første halvår 2004, sier Nilsen til NTB.

Ventet ikke støtte

Blant forslagene Hagen og Frp ikke får gjennomslag for, er at regjeringen får fullmakt til å åpne for oljeboring i Lofoten-Bare ntshavet.

— Det var helt uaktuelt. Etter konsekvensutredningen er det helt naturlig at Stortinget får anledning til å behandle denne saken, sier Oddvard Nilsen.

Hagen sier at han ikke forventet å få med seg regjeringspartiene på dette forslaget. Til det er uenigheten innad i regjeringen for stor. Dessuten: - Det ble vanskelig fordi de tolket ordet fullmakt som pålegg, sier Hagen.

Nei til gass og sprit

Frp får heller ikke regjeringspartienes støtte til forslaget om lavere avgifter på alkohol og tobakk. - Det er helt himmelropende. Her var vi ganske snille, fordi vi kun ba om en utredning, mens Frps politikk jo er at vi snarest vil ha norske avgifter ned på svensk nivå. Grensehandelen kommer til å eksplodere uten avgiftsreduksjoner på norsk side, spår Hagen. Heller ikke forslaget hvor det heter at «regjeringen får fullmakt til å garantere for at staten dekker ekstrakostnader som påføres gasskraftverk i Norge som følge av særnorske utslippskrav» får gehør blant regjeringspartiene.