— Utmeldelsen bekrefter anklagene som har vært rettet mot ham: Han har ikke hatt partiets beste som sin interesse, men hva som tjener ham selv, sier Hagen til NTB.

Hagen mener at utmeldelsen ikke svekker Frp nevneverdig .

— Utmeldelsen betyr at vi mister en stortingsrepresentant med de praktiske konsekvenser det får. Politisk får det ingen betydning, sier han.

Burde ut Hagen mener stortingsrepresentanter som forlater sitt parti i løpet av stortingsperioden også bur-de miste stortingsplassen sin. Forslag om dette er imidlertid nedstemt av de andre partiene. Han må derfor bare akseptere at Danielsen sitter som uavhengig stortingsrepresentant frem til valget.

Frps formann avviser Danielsens anklager om at partiet er udemokratisk og sentralistisk.

— Vedtektene vi har, har vært de samme så lenge Danielsen har vært medlem av partiet. Han har aldri foreslått å endre dem. Sentralstyret og landsstyret har opptrådt korrekt hele tiden, sier Hagen.

Han mener ikke utmeldelsen kommer som en overraskelse etter spekulasjonene i mediene.

Ikke ras Hagen regner ikke med et ras av utmeldelser fra partiet etter Dag Danielsens beslutning. De omtrent 30 utmeldelsene som er kommet til Oslo Frp, der Danielsen var medlem, mener han ikke svekker Oslo-partiet.

Hagen vil ikke svare på spørsmål om hva partiet vil foreta seg i forhold til Dag Danielsens bror, advokat Per Danielsen. Han ble valgt til å være delegat på Frps landsmøtet. Etter valget uttalte Hagen at Per Danielsen ikke kom til å få møte som delegat.

Hagen besvarer alle spørsmål om Per Danielsen og planer om å suspendere eller ekskludere også ham fra Frp, med «ingen kommentar».

— Det hender et parti arbeider med saker og ting uten å meddele det til pressen, er alt Carl I. Hagen vil si om denne saken.