• Dette får ikke andre praktiske konsekvenser enn at det blir en lettere tone, et sterkere samhold og sterkere lagspill i stortingsgruppen. Det sa Carl I. Hagen etter at Vidar Kleppe meldte seg ut av Fremskrittspartiet søndag kveld.

Ifølge Hagen bekrefter utmeldelsen søndag kveld det inntrykket at Kleppe gjennom flere år har arbeidet for sine egne interesser, snarere enn for gjennomslaget av Fremskrittspartiets politikk.

— Alt hans arbeid i stortingsgruppen det siste året har vært preget av egenmarkering, egenprofilering og egeninteresse, framfor lagspillet i Fremskrittspartiets gruppe, sier Carl I. Hagen i en kommentar til NTB søndag kveld.

Det at Kleppe gjentatte ganger selv har fremhevet at han er en lagspiller, mener Hagen bekrefter hans manglende lagspill.

— Det er den som er solospiller og som ikke er noe særlig interessert i sitt lag som selv vil påstå at han er en lagspiller, sier Hagen.

NTB