• Bit tennene sammen, ta straffen og kom tilbake. Det er partiformann Carl I. Hagens oppfordring til sin suspenderte stortingskollega Vidar Kleppe lørdag.

Hagen avviser at oppfordringen kommer av frykt for at alternative stortingslister skal ødelegge valget for Frp.

— Oppfordringen kommer fordi jeg mener det, ikke av frykt, sier Hagen.

Han besøkte lørdag rådsmøtet i Nord-Trøndelag Frp. Der tok han utgangspunkt i at Kleppe, som også utmeldte Fridtjof Frank Gundersen og Dag Danielsen, fortsatt sier de står for Frps politikk. Hagen mener at ved å fremme egne valglister slik Gundersen og Danielsen gjør, kan det ødelegge for Frps valgresultat og for muligheten til å øke partiets innflytelse.

-Tar Kleppe straffen for så å komme tilbake, vil han ikke ødelegge Frps sjanse til å gjennomføre den politikken han sier han mener er den beste for å løse landets problemer, sier Hagen.

Bekymret Hans bekymring for mulige alternative lister er likevel åpenbar. I talen til rådsmøtet utnevnte han slike lister til "nesten våre viktigste konkurrenter i valgkampen".

— Det kan ikke være tvil om hvor de som danner nye partier som støtter seg på Frps politikk, vil søke å hente velgere. De sikter seg inn mot å ta stemmer fra Frp. Det kan føre til at det blir færre mandater på Stortinget for den politikken de ønsker å gjennomføre, sier Hagen.

Samtidig levnet han ikke de utmeldte Frp-ernes hensikter mye ære:

— Jeg tror ikke det spøtt på at disse menneskene danner lister fordi de er interessert i Frp og Frps politikk. De er interessert i seg selv og i å skaffe seg egen karriere og en behagelig og godt betalt stortingsplass, sier Hagen.

Kom tilbake Han brukte mye tid på å omtale den siste tids hendelser i partiet, stridigheter som har endt med at Vidar Kleppe er utestengt fra partiet i 12 måneder og ikke får delta på stortingsgruppens gruppemøter.

— Suspensjonen er også en utstrakt hånd til Kleppe. Et ekte Frp-medlem vil ta sin straff, selv om han er uenig i den, og så komme tilbake til partiet. Da vil han vise at han er den lagspilleren han sier han er, sier Hagen.

Han understreket at Kleppe fremdeles er Frps fraksjonsleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Synspunkter på saker fra komiteen kan han fremme overfor gruppestyret eller via Hagen som også er medlem i samme komite.

Hagen avviste at det siste halvåret med strid og utrenskninger i partiet har endret Frps erklærte mål om å delta i en flertallsregjering etter valget.

— Selv om vi har hatt visse interne problemer har ikke det endret vår langsiktige strategi. Legger valgresultatet grunnlaget for det, mener jeg Frp, Høyre, KrF og eventuelt Venstre bør komme sammen og drøfte om det er mulig å utarbeide en felles plattform for et regjeringssamarbeid, sier han.

Ikke takk Hagen besøk i Nord-Trøndelag Frp har vært planlagt i lang tid. Påstander om at Hagens besøk kommer som en "takk for innsatsen" for stortingsrepresentant Per Sandbergs bidrag til suspensjonen av Kleppe, avvises. Hagen berømmet likevel Sandberg for den innsatsen han har gjort,

— Per Sandberg har gjort en meget bra jobb. Han har i tillegg det mest utsatte mandatet i stortingsgruppen, og skulle være den som har størst interesse av å beholde roen i partiet for enhver pris. Men han har stått oppreist og satt hensynet til Frps langsiktige interesser først, sier Hagen.

NTB