– Hun er moralsk inhabil fordi hun ikke la alle kort på bordet fra første dag, sier Hagen til TV 2.

Lovavdelingen i Justisdepartementet har konkludert med at Ramin-Osmundsen var habil da hun ansatte Ida Hjort Kraby som barneombud. Vedtaket er uten betydning for det som skal skje i Stortingets kontrollkomité fordi det kommer altfor sent, mener Hagen, som er Fremskrittspartiets talsmann i komiteen.

– Det endrer ingenting i sakens realiteter. Habilitetsspørsmålet skulle vært avgjort før ansettelsen av Ida Hjort Kraby, sier han.

Han stiller spørsmål ved hvorfor statsråden ikke la fram alle relevante opplysninger om sitt bekjentskap til Kraby med én gang.

– Kontrollkomiteen skal nå behandle dette på helt ordinær måte, men mye tyder på at vi vil åpne sak. Muligens vil vi også avholde høringer, sier Hagen.

Fungerende komitéleder Øystein Djupedal (SV) sier at vedtaket var som forventet.

– Men statsråden hadde stått langt sterkere om disse vurderingene hadde blitt gjort på forhånd, sier han.