I et intervju med Dagbladet onsdag sier Frp-formannen at han overlater forhandlingene til Siv Jensen og trekker egne ambisjoner om å avslutte karrieren som stortingspresident.

Men han holder fast ved at Kjell Magne Bondevik er ferdig som statsminister fordi Frp har trukket den parlamentariske støtten til den sittende regjeringen.

Hvis Hagen får det som han ønsker, og det blir forhandlinger på borgerlig side etter valget, vil han overlate ansvaret for forhandlingene til den som blir partiets parlamentariske leder, trolig Siv Jensen.

— Jeg vil ikke stå i veien for et borgerlig samarbeid. Hvis noen kommer til oss med spørsmål om forhandlinger, under forutsetning av at jeg ikke deltar eller får noen posisjoner, vil jeg si det er helt i orden. Jeg trekker meg da tilbake, sier Hagen til avisen.

Han legger til at han selvsagt kunne ha ønsket å ha avsluttet karrieren med å sitte i regjering eller som stortingspresident.

— Men mine ønsker skal ikke stå i veien for et bredt borgerlig samarbeid som inkluderer Frp, sier Hagen.

IKKE I VEIEN: Carl I. Hagen vil ikke stille seg i veien for et borgerlig samarbeid.