Friskmeldte Åslaug Haga fikk sykelønnsordningen rett i fanget på sin første arbeidsdag mandag.

– Regjeringen kunne håndtert prosessen bedre. Man kunne snakket bedre sammen. Med det mener jeg arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og regjeringen, sier hun.

Haga mener også at regjeringen burde fått fram skjermingsordningene i sykelønnen bedre. Staten skal fortsatt dekke hele sykelønnen for blant annet gravide, funksjonshemmede og kronisk syke.

Med forslaget om at arbeidsgiverne skal betale mer av sykelønnen har regjeringen lagt seg ut med både sine egne stortingsrepresentanter, lokalpolitikere, LO, NHO og samtlige andre organisasjoner i arbeidslivet. Det er ventet at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) vil ha med seg et moderert forslag når han mandag ettermiddag møter hele Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

– Hvis det er forslag om å gjøre ting annerledes, er jeg åpen for å være med på det, sier Åslaug Haga.

Kommuner Økt arbeidsgiverbetaling vil også føre til at kommunene rammes. Kostnadene kan øke med opptil en milliard kroner.

– Jeg vil ta initiativ til en samtale med KS slik at vi blir enige om de reelle kostnadene for kommunesektoren og ikke minst hvilken gevinst kommunesektoren har av redusert sykefravær, sier Haga.

Hun mener det er helt nødvendig å komme videre i arbeidet med å få redusert sykefraværet ettersom avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har mislyktes.

– Det er ikke mulig å få til dette uten at det smerter, sier hun.

Fin form Åslaug Haga ble sykmeldt for høyt blodtrykk 28. august. Hun forteller at hun nå er helt frisk og klar til å ta fatt på arbeidet, men vil forsøke å skjerme helger og kvelder i litt større grad.

– Jeg har en ambisjon om å komme ned i 12 timers arbeidsdag, sier hun.

I sykmeldingsperioden har hun «gått turer i skogen og klappet katten», men hun innrømmer også at hun deltok i budsjettarbeidet de første dagene hun var sykmeldt. Haga ble møtt med blomster og flagg av sine nærmeste medarbeidere i Kommunaldepartementet, som var glade for å ha henne tilbake.

SCANPIX