— Jeg har arbeidet med dette direktivet i mange år. Og jeg skjønner fortsatt ikke hva som står der, sier Åslaug Haga. I går var hun i EU-hovedstaden for å delta på et møte med EUs regionalministere.

Haga mener direktivet er ullent på flere punkter, og frykter hva resultatet kan bli i praksis.

— Det vil kunne gi EUs domstol stort rom for å tolke hva som står der. Og vi vet at domstolen har en tendens til å dømme i liberalistisk retning, sier kommunalministeren.

Hun vil derfor at regjeringen først skal ta seg god tid til å utrede konsekvensene av direktivet.

Norge har tre år på seg til å implementere direktivet, som skal ut på en solid runde i EØS-systemet før regjeringen må gi endelig beskjed om hva den vil.

Haga mener også det må undersøkes om Norge kan holde seg utenfor deler av direktivet, uten å ta i bruk reservasjonsretten.

Ingen vet sikkert hvordan EU vil reagere dersom Norge nekter å følge et EU-direktiv, eller hvilke konsekvenser det vil få for EØS-avtalen.

— Vi er ikke der ennå, sier Haga om vetodiskusjonen. Heller ikke muligheten for å ta dissens i regjeringen har hun lyst til å snakke om.

— Det er en dårlig arbeidsform som i det lengste må unngås, sier Haga.

KOMMUNALMINISTER: Åslag HagaFOTO: SCANPIX
SCANPIX