Hun lover en kjempepakke til regionene når stortingsmeldingen legges frem på fredag.

Sannhetens time nærmer seg for virvaret av synspunkter i regjeringspartiene om fylkene skal slås sammen til regioner og hvilke oppgaver fylker og regioner skal ha i fremtida.

Fremtredende Sp-politikere er i tvil om dette regionalleddet vil få tunge oppgaver. De frykter statsminister Jens Stoltenbergs holdninger, slik de kom til uttrykk i Aftenposten før helgen, at man trass i Soria Moria-erklæringen skal beholde dagens 19 fylker.

Men Haga slår tilbake og sier at stortingsmeldingen som skal legges frem fredag vil legge grunnlaget for robuste regioner med en rekke nye oppgaver.

– Vi knuser Frps og Høyres drøm om massiv kommunesammenslåing gjennom nedleggelse av fylkeskommunen, sier hun til Nationen, men nekter å kommentere hvor mange regioner regjeringen vil foreslå.

– Det ikke er tatt noen stilling til hvor mange regioner eller fylker vi skal ha. Verken statsministeren eller kommunalministeren har noen mening om hvordan landet skal inndeles. Det skal vi ha våren 2008, sier hun og henviser til den prosessen som Stortinget skal gjennomføre etter at meldingen er lagt frem.

Haga ønsker ikke å kommentere statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) uttalelse om å beholde dagens 19 fylker.

– Jeg ser for meg endringer, er alt Haga vil svare.

SCANPIX