Brevet kommer som et resultat av den tragiske ulykken i Bad Reichenhall i Tyskland 2. januar, der 15 mennesker mistet livet da taket på en ishall raste sammen.

— Vi ønsker at folk skal være trygge i norske haller. Derfor sender vi et brev til halleiere i Norge for å minne om ansvaret de har, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

I et brev til landets halleiere understreker Kommunaldepartementet at eieren har ansvaret for sikkerheten. Kommunene bes også om å være spesielt oppmerksomme, både som halleiere og som bygningsmyndighet.

Statens bygningstekniske etat vil følge opp brevet med stikkprøver av haller rundt om i landet.