Til sammen har selskapet tjent 77 millioner kroner på kjøp og salg av kraft i California bare i tredje kvartal i fjor, da kraftkrisen var under oppseiling, skriver Aftenposten.

Det tilsvarte 77 prosent av konsernets driftsresultat i perioden. Uten dette bidraget ville Hafslund gått med underskudd i perioden.

For de to største strømleverandørene i California er ikke tallenes tale like hyggelige. De har tapt 11 milliarder dollar på kraftkrisen siden juli i fjor.NTB