En mann i 20-årene er i Karmsund tingrett dømt til to års fengsel for å ha hatt sex med en 13-årig jente. Seks måneder av straffen er gjort ubetinget.

Mannen er også dømt til å betale 25.000 kroner i oppreisning og erstatning.

Han hadde samleie med jenta i 2006 på Karmøy i Rogaland, tolv dager før hennes 14-årsdag, skriver Haugesunds Avis.

Samleiet ble senere anmeldt som voldtekt. Retten har kommet til at dette ikke kan klassifiseres som voldtekt, ettersom jenta skal ha vært med på samleiet og ikke på noe tidspunkt ytret motvilje.

Retten mener aldersforskjellen, og den maktposisjon den medførte for mannen, er skjerpende omstendigheter. I tillegg hadde jenta inntatt mye alkohol.