— Han er meget sjokkert og skuffet. Vi hadde trodd at han skulle få nei på skyldspørsmålet. Han hadde pakket sammen på cellen og var klar til å reise hjem, sier hans forsvarer, advokat Erik Lea.

— Nå er det bare mørkt og trist, han er i et stort sort hull. Dette skulle være en gledens dag.

Christensen var blant de fire som nektet for å ha deltatt i ranet.

Metkel Betew (28) nektet også. Hans forsvarer, advokat Marius Dietrichson, sier at Betew er svært skuffet.