Blir forsvarssjef Sverre Diesens anbefalinger til ny langtidsplan for Forsvaret akseptert, beholder ikke bare Bodø sine jagerflyavdelinger. Til Bodø og Reitan kan også hjertet for all operativ virksomhet i Forsvaret bli flyttet, etter det Aftenposten erfarer.

I dag ligger Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) på Jåttå utenfor Stavanger. På Reitan utenfor Bodø ligger Landsdelskommando Nord-Norge, et underbruk av FOHK. 200 er i dag ansatt i FOHK, 70 ved landsdelskommandoen. Begge anleggene er fjellanlegg, der det er gjort massive investeringer.

Skaper politisk strid

Forsvarssjefens foreløpige anbefalinger ble presentert for toppene i Forsvarets militære organisasjon i går. Også tillitsvalgte innenfor de ulike forsvarsgreinene og i fagforeningene ble orientert. I dag skal avdelingssjefene orientere videre nedover i systemet.

Ikke bare vil anbefalingene rundt Bodø og Stavanger vekke distriktspolitisk strid, i likhet med anbefalingene om å trappe ned ved Ørlandet flystasjon utenfor Trondheim. NATO er i ferd med å bygge opp et såkalt Joint Warfare Centre i Stavanger der det investeres 500 millioner kroner. På Ørlandet ligger i dag, i tillegg til en jagerflyskvadron, også basen for overvåkingsfly, de såkalte AWACS-flyene. Det er også på Ørlandet at det i disse dager arrangeres nok en avansert NATO-øvelse, der 100 fly deltar.

NATO-reaksjon

Det er få i Forsvaret som forventer at NATO vil la seg begeistre av flytteplanene.

Det har vært spekulert i at Diesens anbefalinger vil innebære en rasering også av flystasjonene på Sola, Gardermoen, Andøya, Banak og i Bardufoss. Etter det Aftenposten erfarer er anbefalingene langt mindre drastiske.

Stavanger risikerer også å miste Madla leir, i dag landets største rekruttskole.

I Sjøforsvaret for øvrig ligger basen Olavsvern sør for Tromsø dårlig an, mens Haakonsvern i Bergen ikke blir berørt. Spesialbasene på Sortland, med et senter for Kystvakten, og i Ramsund, der det er etablert et unikt treningsanlegg for spesialstyrker, anbefales også bevart.

MTB-ene i fare

Mens det ikke er aktuelt å avbestille noen av de fem prestisjefregattene som delvis er levert og delvis bygges i Spania, ligger det planlagte MTB-våpenet dårligere an. Også i dette våpenet er det investert enorme summer. Ubåtvåpenet omfattes ikke av FS07, men Diesen har tidligere uttalt at nettopp dette, sammen med jagerflyvåpenet, er de to aller viktigste våpenenhetene i Forsvaret.

Hva Hæren angår er det i dag den såkalte Panserbataljonen, på Setermoen, og 2. bataljon, på Skjold, som alternerer med Telemark bataljon om å sende de største soldatbidragene til Afghanistan. Etter det Aftenposten erfarer foreslår Diesen å slå de to bataljonene i Indre Troms sammen til én, på Setermoen.