-Det er naturlig at kronprinsen får se hvordan ting fungerer på Stortinget. Det blir en del av hans utdannelse, sier stortingspresidenten til VG.

Kronprins Haakon skal besøke Stortinget et par dager, men de nøyaktige datoene er ennå ikke fastsatt. Grøndahl opplyser at kronprinsen i løpet av hospitanttiden vil få følge arbeidet og saksgangen i de forskjellige komiteene, i partigruppenes møter og i delegasjonene.NTB