Generalinspektøren for Heimevernet har besluttet å stanse alle opptak til Heimevernets 016-avdelinger inntil godkjente retningslinjer foreligger. Reglement, programmer og sikkerhetsbestemmelser knyttet til nærkamp og hardførhetstrening skal gjennomgås, og aspirantene som deltok skal få ytterligere medisinsk oppfølging.

Det var under opptak til en såkalt 016-avdeling at skadene oppsto. HV-016 er den best trente og operative avdelingen i Heimevernet. Spesialavdelingen er opprettet for å drive livvakttjeneste, eskorte og strid i bebygget område.

Det var aspirantene selv som påførte hverandre skader, i en del av opptaksprøven der de skulle gå i nærkamp med hverandre.