Rogaland Heimevernsdistrikt HV-08 får en uke på seg til å gi en redegjørelse.

Flere unge HV-befal ble sykmeldt etter slag og spark under opptaksprøver til Heimevernets mest operative avdeling, HV-016. Opptaket skjedde i Vatneleiren i Sandnes under HV-distrikt 08.

Onsdag får HV-08 et brev fra Arbeidstilsynets kontor i Stavanger med anmodning om detaljert redegjørelse om hva som skjedde.

– Jeg har aldri tidligere mottatt tilsvarende klager fra HV-personell etter slike opptak. Nå vil vi be om en utfyllende rapport om hendelsen, sier tilsynsleder Per Stranger-Thorsen ved Arbeidstilsynet i Stavanger til NTB.

Hørt mye

Han har foreløpig ingen formening om det som er skjedd. Han har sine opplysninger stort sett bare fra mediene.

– Jeg har hørt så mye rundt denne saken, så jeg velger å avvente tilbakemelding fra Heimevernet. Skadehistoriene spenner over hele feltet – fra en enkel blåveis til livstruende skader. Jeg regner med å ha svar om en ukes tid, sier Stranger-Thorsen.

Det omstridte opptaket ble gjennomført i tiden 20.-23. april. Ifølge VG ble flere befal sykmeldt etter opptaksprøvene.

Deltakerne kjempet for opptak i HV-016, den best trente og operative avdelingen i Heimevernet. Spesialavdelingen er opprettet for å drive livvakttjeneste, eskorte og strid i bebygget område.

Første gang

Opptakene skjedde i Vatneleiren, som er underlagt HV-08. Leirens nestkommanderende, oberstløytnant Are Sundal sier til NTB at verken han eller andre som har jobbet i leiren i flere år, tidligere har opplevd skader som har ført til innrapportering etter slike opptak.

– Det er for tidlig å si om dette får konsekvenser for enkeltpersoner eller om opplegget ved senere opptak blir endret, sier oberstløytnanten.

Sundal opplyser at Militærpolitiet er i gang med å avdekke de faktiske forhold. Parallelt har Heimevernet satt i gang en undersøkelse for å vurdere mulig endring av opptaksopplegget.

– Det vil ta minst 14 dager, men jeg antar likevel at det skal la seg gjøre å besvare Arbeidstilsynet i løpet av en ukes tid, sier Sundal til NTB.

Normalt er det opptak til HV-016 en gang i året i Vatneleiren. I år var 22 befal gjennom de tøffe prøvene.