ATLE BERSVENDSENNå er mannen i Trondheim forhørsrett dømt til samfunnstjeneste i 180 timer for underslaget, samt for en mindre smuglersak i fjor. Han må også betale tilbake 203.257 kroner til Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD).

Formildende omstendigheter

Dommen er mild. Vanligvis reageres det med ubetinget fengsel i slike underslagssaker, men retten har funnet flere formildende omstendigheter.

Forhørsretten har merket seg hvor elendig kontrollrutinene har vært i HSD. 36-åringen, som nå er bosatt i Trondheim, jobbet som bussjåfør i Kvam i Hardanger fra desember i 1998 til november i 1999. I løpet av denne tiden tok han inn til sammen 203.257 kroner i betaling fra passasjerene. Ikke en eneste gang leverte han oppgjør. Men HSD la ikke merke til at pengene ikke kom inn.

«Det er uforståelig at bedriften ikke reagerte på dette tidligere», heter det blant annet i dommen.

Kuriøst nok leverte mannen inn utskriftene fra billettmaskinen, slik at HSD hele tiden visste hvor mye mannen hadde tatt inn av penger. Men det tok altså nesten ett år før mannens underslag ble oppdaget. Det skal i 1999 ha blitt innført et nytt økonomisystem i HSD, som ikke klarte å fange opp mannens underslag. I stedet skal det ha vært i forbindelse med en inkassosak at underslaget ble oppdaget.

Fullstendig tilståelse

Retten påpeker at dårlige kontrollrutiner fra bedriftens side ikke anses som formildende omstendighet. Men retten sier også at omstendighetene var slik at det ikke kan sies at forholdet representerer misbruk av særlig tillitsforhold, slik tilfelle er i mange underslagssaker.

I formildende retning har retten også lagt vekt på at saken er blitt to år gammel, og at 36-åringen i forhørsretten har avgitt fullstendig tilståelse. Trondheim forhørsrett viser også til at mannen har hatt en vanskelig personlig situasjon, med psykiske problemer. De spesielle omstendigheten tilsier at forhørsretten valgte å idømme mannen samfunnstjeneste, i tillegg til erstatningen til HSD.

Fordi dommen er så mild kan det trolig bli aktuelt for påtalemyndigheten ved Hardanger politidistrikt å vurdere om dommen skal ankes.

Adresseavisen/Bergens Tidende