Tallene er hentet fra en omfattende ungdomsundersøkelse fra Trondheim. Der svarte 153 elever ved ungdomsskolen og videregående at de har solgt seksuelle tjenester én eller flere ganger. Flere tusen personer ble spurt. 35 gutter sier de har solgt seksuelle tjenester mer enn ti ganger, 12 jenter svarer det samme, melder Dagsavisen.

Willy Pedersen, professor i sosiologi og forfatter av boka «Nye seksualiteter», er overrasket over de høye tallene. Men at guttene er i klart flertall overrasker ikke.

– Noen gutter grubler på om de er homofile, og utforsker derfor relasjoner til det motsatte kjønn, sier han.

Pedersen mener både homofili og prostitusjon er stigmatisert, men at det for noen kan være lettere å si at en gjør det for penger. Dessuten er kjøperne av sex med gutter trolig de mest aktive.

Sosiologiprofessoren tror generelt at det er en del unge som selger sex av nysgjerrighet. De gjør det noen få ganger, og tar ikke nødvendigvis skade av det. For andre er det begynnelsen på noe langvarig og vanskelig.

– For ti år siden var det fysiske møteplasser som bad, spillehaller og kjøpesentre som var kjent for slik virksomhet. Nå er det lettere adgang til denne typen tjenester via internett, sier Pedersen.