Et eksempel er nettportalen Scandinavia Online (SOL) og deres kontaktformidlingstjeneste "Nettvennen". For å få tilgang til postkassen med meldinger fra mulige fremtidige hjertevenner, må guttene betale 10 kroner uka. Jentene får tjenesten gratis.

Flere klager

Likestillingsombud Kristin Mile har flere klager på lignende kontaktformidlingstjenester på internett, og hun har fastslått at dette er kjønnsdiskriminerende.

— I alle sakene vi har hatt, har vi kommet til at forskjellsbehandlingen er ulovlig og i strid med likestillingsloven, sier Mile til NRK.

Mile mener beløpets størrelse ikke har noen betydning.

— Dette er en forskjellsbehandling av kvinner og menn uansett hvor stort beløpet er, og på det området er loven absolutt.

SOL er uenig i avgjørelsen og har klaget saken inn for Klagenemnda for likestillingssaker.

— SOL er nødt til å ta betaling for å kunne finansiere bruk av tjenesten. SOLs erfaring er at kvinner er mer forbeholdne mot å betale på nett. Ved å gjøre det enklest mulig for jentene, har vi bidratt til å gjøre tjenesten best mulig for alle parter, sier SOLs advokat, Nils Kristian Einstabland.

Saken skal opp i klagenemnda for likestillingssaker fredag.

(NTB)