De positive erfaringene fra Statoils begredelige Iran-skandale, er at kvinner i styrene fungerer som en sterkere kontrollør av administrasjonene i et selskap, enn representanter fra «gutteklubben». Det var Kaci Kullman Five, Grace R. Skaugen og Eli Sætersdal som sammen med den ene av de ansattes representant i styret, Stein Bredal, ba om nytt styremøte i Statoil. På dette møte mandagskveld fikk de høre sikkerhetssjef David Platts og konsernrevisor Stein Andersen sin versjon av den famøse konsulentavtalen på 115 millioner kroner, hvor sønnen til Irans tidligere president, Mehdi Hashemni Rafsanjani, var involvert som rådgiver.

I diskusjonen etter redegjørelsen var det de tre kvinnene som sammen med Bredal, kastet Olav Fjell.

Ville slå ring om Fjell

Tidligere DnB-sjef, Finn Hvistendahl, tidligere sjef for Phillips Petroleum, Knut Åm, ønsket sammen med de to ansatte-representantene Bjørn Erik Egeland og Marit Bakke, å slå ring rundt Fjell. Men med en slik splittelse av styret, var det selvfølgelig ikke mulig for konsernsjefen å fortsette.

Det andre positive man faktisk kan si etter skandalen er at internsystemene i selskapet faktisk har fungert.

Sikkerhetssjef David Platts gikk løs på saken som en terrier og forsvarte selskapets integritet og egne etiske regler sammen med revisjonssjef Stein Andersen.

De ansatte splittet

Blant Statoils øvrige ansatte har man vært delt i synet på Fjell både før og etter denne saken. Lederne og store deler av ingeniørstaben har støttet Fjells sterke orientering mot aksjemarkedet og den sterke internasjonale satsingen.

Deler av «grunnfjellet», som har sine røtter i et mer «norsk» og politisert Statoil har vært adskillig mer skeptisk til Fjells strategi.

Felles for dem alle, er at de har vært imponert over Fjells faglige dyktighet, hans evne til å kommunisere og ikke minst hans hederlige holdninger. Likvel ble hele Iran-skanalen en ren ledelsestabbe. Derfor har da også overraskelsen og skuffelsen vært så stor blant de Statoil-ansatte.

Mistet uskylden

Mange føler nok at de har mistet sin naive uskyld i synet på egen arbeidsgiver. Og mange hevder da også at det var den uskyldige speidergutten Fjell som rotet seg bort i det iranske terrenget.

For ham var konsulentavtalen lenge en akseptable måte å nå Statoils målsettinger i Iran på. Trolig skjønte han for sent hvilke stilling Rafanjani-familien har i Iran. Mange som kjenner landet fra innsiden hevder at det er den tidligere presidentens familie som kontrollerer svært mye av oljevirksomheten i landet.

Tallknuser, men neppe sjef

I dag skal bedriftsforsamlingen i Statoil ha møte. Etter mange samtaler med oljeminister Einar Steensnæs vil nok leder av forsamlingen, Anne Kathrine Slungård riste styret litt. Men det er all grunn til å tro at i hvertfall kvinnen i Statoil-styret overlever, og har kommet ut av dette med styrket posisjon.

Det er det nye styret med den nye styrelederen som skal finne ny permanent konsernsjef. Og den nye toppsjefen blir neppe den konstituerte Inge Hansen. Han er en fremragende tallknuser og finansmann.

I Statoil håper svært mange på at man unngår en toppsjef fra «gutteklubben». For selskapets tillit trenger en «hvit person» uten for sterke bindinger eller pletter på sitt rulleblad. Og hvorfor ikke da en kvinne?

OMSVERMET: Konsernsjef Olav Fjell forlot Statoilbygget på Majorstua natt til i går.