Kommunal— og regionaldepartementets råd om at disse listene ikke er lovlige, har fått fylke etter fylke til å omgjøre sine tidligere vedtak der Gundersen/Danielsen-listene ble godkjent. Departementet har gitt fylkesvalgstyrene frist til midnatt natt til lørdag med å omgjøre sine tidligere beslutninger.

Samle underskrifter Samtidig som listeforslagene blir underkjent, får de en mulighet til å samle inn 500 underskrifter slik at det kan stilles liste under et annet navn enn Det Liberale Folkepartiet. Fristen for slike underskrifter er opprinnelig 1. juni, men departementet har bestemt at denne fristen kan forlenges.

Kritikk av departementet Fylkesvalgstyrene kommer med hard kritikk av departementets framgangsmåte. De mener at rådet om hvordan listene skal behandles kommer altfor sent.

— Departementet har opptrådt rotete og uakseptabelt, konkluderer fylkesordfører Andreas Kjær (Sp) i Telemark.

Med dette gir han uttrykk for hva svært mange mener. I Telemark ble Gundersen/Danielsen-listene først godkjent som DLF-lister. Nå er dette vedtaket omgjort, samtidig som de har fått 14 dager på seg til å samle inn 500 underskrifter for å stille liste under et annet navn.

Intet valg Fylkesvalgstyrene mener at de ikke har noe særlig valg etter Kommunaldepartementets utspill.

Det eneste fylket som ser ut til å gå sine egne veier er Sogn og Fjordane. Fylkesvalgstyret opprettholdt godkjennelsen av Gundersen/Danielsens DLF-liste, men la til at listen vil bli avvist hvis den andre fløyen klager på vedtaket.

Ellers har alle fylker som har behandlet saken på nytt fulgt departementets anmodning. De fylkesvalgstyrene som ikke har hatt nytt møte, har stort sett berammet nye møter før fristens utløp klokka 24 fredag.

Innen torsdag ettermiddag hadde Nordland, Østfold, Vestfold, Telemark, Hordaland og Møre og Romsdal gjort nye vedtak. Flere valgstyrer skulle ha møte torsdag kveld eller fredag formiddag. En rundspørring NTB foretok viste at det bare var Oppland, Aust-Agder og Buskerud som ikke hadde tidfestet nye møter i fylkesvalgstyret.NTB