• Jeg føler meg ikke vel i Fremskrittspartiet og stortingsgruppen lenger, sier Fridtjof Frank Gundersen (66), som mandag meldte seg ut av Frp

.

Utmeldelsen har sammenheng med at Gundersen ble vraket på nominasjonsmøtet i Akershus Fremskrittsparti til fordel for stortingsrepresentant Ursula Evje. Gundersen sitter nå sin fjerde periode på tinget.

— Den personen som ble valgt foran meg, har stemt for Carl I. Hagens linje. Jeg føler meg ikke vel i Akershus Fremskrittsparti som har tatt et slikt valg, sier han til NTB.

Fridtjof Frank Gundersen har antatt at han kunne bidra til å bygge bro over motsetningene i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, hvis han var blitt nominert for en ny periode.

— Jeg har ikke lyst til det nå. Det er ikke mulig å påvirke noe som helst nedenfra i dette partiet. Alt er toppstyrt, sier han, og mener toppledelsen i partiet har bidratt sterkt til at han led nederlag på nominasjonsmøtet.

— Hadde jeg visst hvordan denne utviklingen ble den siste måneden, ville jeg ikke stilt meg til disposisjon. Det har toppet seg med de meningsløse eksklusjonene og den hensynsløse behandlingen av flertallet i Oslo-partiet, sier han.

Fra før har stortingsrepresentant Dag Danielsen meldt seg ut av Fremskrittspartiet. Gundersen ser ikke for seg noe samarbeid mellom de to uavhengige utbryterne i resten av perioden.

NTBOslo