Den tidligere britiske miljøvernministeren som i 1993 ble kalt drittsekk av sin norske kollega Thorbjørn Berntsen, gir BT denne kommentaren til at Norge nå er havnet blant miljøverstingene i Europa.

— Norge har vært en ledende miljønasjon og det er skuffende for alle landets venner at dere har havnet så langt ned på listen. Særlig skuffende er det fordi Brundtland-kommisjonens rapport om en bærekraftig utvikling feirer 20 årsjubileum i år, skriver Gummer i en e-post til Bergens Tidende.

Slå følge

John Gummer (67) som i dag er parlamentsmedlem for det konservative partiet, lar seg imidlertid ikke friste til å helle salt i såret

— Jeg vil ikke bruke noen harde ord, men ser frem til å få Norge opp på toppen av listen, sammen med Storbritannia, uttaler Gummer.

Årsaken til utblåsningen fra Thorbjørn Berntsen på et valgkampmøte i Grimstad i august 1993, var at Gummers og John Major-regjeringens lunkne holdning til forpliktende kutt i svovelutslippene, som på den tiden førte til nedfall av sur nedbør og påfølgende fiskedød i norske ferskvann.

Storbritannia har siden den gang kuttet utslippene av forsurende stoffer med over 50 prosent, mot Norges drøye 10 prosent. Naboene på andre siden av Nordsjøen er også bedre på flere andre miljøområder.

- Bør ikke hovere

Thorbjørn Berntsen synes ikke britene har grunn til å hovere, og han avviser at Norge kan overta stempelet som «Europas skitne mann».

— Da uttalelsen min falt kom 90 prosent av den sure nedbøren som falt i Norge fra Storbritannia, og samtidig ville de ikke være med på avtale om kutt i svovelutslippene, sier Berntsen.

— Men er det ikke pinlig for Norge å bli akterutseilt av nettopp Storbritannia?

— Vi kan ikke se oss blind på disse statistikkene. De norske NOx-utslippene er høye fordi vi produserer gass på sokkelen. Britene nyter godt av denne naturgassen som erstatter deres kullkraftverk. Dermed får de alle fordelene, og vi alle belastningene. Du kan jo spørre engelskmennene om vi bør stenge gasskranene i Nordsjøen, sier Berntsen.

Berntsen er imidlertid svært kritisk til de høye norske utslippene av klimagasser.

— Regjeringen bør hente frem igjen Brundtland-kommisjonens og dens energistrategi. Lavutslipputvalgets forslag inneholder også en rekke gode forslag, sier Berntsen.