I løpet av de nærmeste fire årene tar klinikken på Nesttun mål av seg til å operere flere tusen pasienter som befinner seg på ventelistene til Helse Vest.

Rygg, hender, knær

Det dreier seg hovedsakelig om nevrokirurgi og ortopediske inngrep. Det siste betyr ryggoperasjoner i alle varianter og inngrep på hender og knær.

Bergen Kirurgiske sykehus har som eneste privatsykehus på Vestlandet dessuten fått avtale med Helse Vest om å utføre plastisk kirurgiske inngrep på medisinsk indikasjon. Avtalen omfatter blant annet pasienter med behov for brystreduksjon eller mageplastikk.

— Veldig godt fornøyde

— Det var en tung og slitsom anbudsprosess, men vi er veldig godt fornøyde med utfallet, sier styreformann i BKS-gruppen, Tom Ørner, til Bergens Tidende.

— Kontrakten tilsvarer over halvparten av summen som Helse Vest har gått ut og kjøpt private helsetjenester for i de nærmeste årene.

4000 i året

— Hvor mange pasienter kan dere operere?

— Vi har høyt spesialiserte kirurger, og vi driver dagkirurgi, det vil si at vi ikke kan ta imot de aller tyngste pasientene som krever spesiell medisinsk overvåking og sykehusinnleggelse. Vår virksomhet tar mål av seg til å behandle «friske» mennesker som bare trenger en operasjon for å komme seg tilbake i jobb igjen.

— Det betyr at kapasiteten vår er stor. Vi kan godt klare 4000 ortopediske og 400 plastiske inngrep i året, sier Tom Ørner.

Bare i løpet av fjoråret ble det utført 1200 skulderoperasjoner ved klinikken.

Ortopeditilbudet ved Bergen Kirurgiske Sykehus blir det eneste private i hele Helse Vest-området, det vil si Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

For pasienter som står i endeløse køer ved de offentlige sykehusene betyr tilbudet at de kan komme mye raskere til.

Maks tre ukers ventetid

— Vi regner med at ventetiden hos oss skal bli maks tre uker, og vi legger opp til at det hele skal foregå ubyråkratisk og effektivt, sier Ørner.

— En pasient som er ferdig utredet og har henvisning fra sin egen fastlege kan henvende seg direkte til klinikken og få time straks. Det samme gjelder de som «står fast» i køen og venter på innkalling til operasjon ved et sykehus.

Alle operasjoner som fyller kriteriene for offentlig helsebehandling vil bli foretatt uten at pasientene behøver å legge ut mer enn en egenandel på 250 kroner, det samme som på offentlige sykehus.

Amundsen, Paul S.