Inne i hver eneste celle i kroppen ligger en komplett kopi av oppskriften på hele mennesket. At disse molekylære instruksene også kan være med på å bestemme graden av tro, kom forskerteamet frem til etter å ha studert 273 amerikanske tvillingpar. Av dem var 169 eneggete (med identisk genmateriale) og 104 toeggete (med halvparten identiske gener). Søsknene ble spurt om hva slags forhold de hadde til religion og tro, både som barn og som voksne, og om hvordan resten av familiemedlemmene stilte seg til høyere makter. Som barn var både de eneggete og de toeggete tvillingparene omtrent like religiøse som resten av familien. Men troen forandret seg. I voksen alder kunne forskerne bare finne igjen familielikheten hos de eneggete tvillingene. som altså hadde helt like gener. Blant de voksne toeggete tvillingene varierte troen med en tredel mer enn da de var barn.

Kilde: Forskning.no