Grydeland er 52 år gammel. Han har vært departementsråd ved Statsministerens kontor siden 1992. I 1998 ble han Kommandør av St. Olavs Orden for embetsfortjeneste.

Grydeland kom til statsministeren første gang i 1986 som underdirektør. To år senere ble han konstituert som ekspedisjonssjef.

NTB