Partiformann Carl I. Hagen og finanspolitisk talskvinne Siv Jensen var tause da de gikk inn til møtet med stortingsgruppa. Stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm sa han var spent på hva som ble lagt fram.

— Jeg håper det blir et budsjett som er bra for Frp, sa han.

Snart forlik?

På møtet vil gruppa ventelig bli bedt om å ta stilling til det siste tilbudet Frp har fått fra regjeringspartiene.

Høyre skulle ha et gruppemøte klokka 17, men det er utsatt på ubestemt tid. Det er ikke berammet noe nytt tidspunkt for gruppemøtet. Kristelig Folkepartis stortingsgruppe var ikke innkalt til møte.

Forhandlingene om statsbudsjettet har vart i over ett døgn. De fleste tolker dette som at et forlik er like rundt hjørnet.

Dersom partene blir enige om et forlik, vil finansdebatten - som skulle vært tirsdag 26. og onsdag 27. november - bli utsatt, trolig til uka etter.