De tre ungene på Myre i Vesterålen har begravd katten som sto fastbundet til treet. De vet ikke om den døde av sult eller frost, bare at den må ha hatt det fryktelig før den døde, skriver Øksnesavisa.

Den andre katten, en kattunge, lå fastfrosset i kloakkgrøften. Den har ikke ungene kunnet gjøre noe med.

De vet ikke hvordan den har endt sine dager, men det er ingen tvil om at begge kattene har lidd sin skjebne på grunn av menneskers dyriske atferd.

NTB