Les om tørrdokken i statsbudsjettet

Etter det Bergens Tidende fikk bekreftet i ledende arbeiderpartikretser onsdag kveld har regjeringen Stoltenberg fattet et prinsippvedtak om å bygge ny tørrdokk på marinebasen. Det vil gå frem av det justerte statsbudsjettet som blir offentliggjort i formiddag.

I første omgang er det ikke de store beløpene som blir avsatt neste år, men både prinsippvedtaket og startbeløpet er det som trengs for at anleggsarbeidet kan komme i gang.

Beveget tillitsmann

Formannen i verkstedsklubben på Haakonsvern, Tor Rasmussen, ble rørt og nesten målløs da Bergens Tidende orienterte ham om den vendingen saken har tatt.

— Oi oi, dette er bare helt fantastisk, nesten ikke til å tro! Jeg er helt overveldet, for dette vil gi en helt ny giv her ute, sier Rasmussen som lover kake til de ansatte for å feire begivenheten.

Etter at Bondevik-regjeringen også i sitt siste budsjettopplegg vendte tommelen ned for å satse på ny tørrdokk på Haakonsvern, regnet mange med at heller ikke etterfølgerne ville greie å finne midler, ettersom betydelige deler av budsjettet skulle reserveres hjertesaker for Senterpartiet (krafttak til kommunene) og til SV (skole- og barnehagesektoren).

Det lå med andre ord i kortene at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ikke ville være i stand til å innfri brageløftet fra valgkampen: en ny regjering var garantien for at tørrdokken kommer.

Flere års seig kamp

Men etter det BT forstår har fremtredende partifeller i Hordaland vært meget aktive og gitt Strøm-Erichsen ryggdekning i dragkampen om budsjettmidlene.

— Endelig ser vi slutten på en flere års seig kamp. Den startet med det brede forsvarsforliket fra den gang Bjørn Tore Godal var forsvarsminister i den forrige Stoltenberg-regjeringen, sier Rasmussen.

Det har versert ulike tall når det gjelder totalkostnadene. Rasmussen holder fast ved at det dreier seg om 276 mill. kroner, ifølge det vedtatte anbudet. Men innenfor dette beløpet er det en betydelig sikkerhetsmargin med tanke på uforutsette forhold knyttet til det omfattende sprengningsarbeidet. Dermed skulle det ikke være noen tvil om at kostnadsrammen vil holde.

Anbud ut året

— Det er svært viktig at denne avgjørelsen kommer nå, for anbudet gjelder ut dette året. Hadde det blitt ytterligere utsettelse, kunne vi trolig sagt farvel til hele tørrdokken, mener Rasmussen.

Med de strenge kravene til vedlikehold av de nye fregattene kunne en utsettelse rett og slett føre til at slike oppdrag ville havne utenlands. Når nå klarsignalet kommer om å satse på ny tørrdokk, innebærer det at bemanningen på Haakonsvern må øke, mener Tor Rasmussen.

STATSRÅD: Anne-Grete Strøm-Erichsen.
HÅVARD BJELLAND