Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig i Fiskeri— og kystdepartementet sier til bt.no at fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen og resten av regjeringen er bekymret for forurensningsfaren det tyske ubåtvraket utgjør.

— Kystverkets forslag om å gjennomføre et omfattende forprosjekt, har fått departementet og Regjeringens tilslutning, sier Ullbæk Selvig.

Forprosjektet blir startet allerede i sommer slik at man kan komme i gang omfattende undersøker av vraket av den tyske ubåten U864 og havbunnen rundt. Forprosjektet vil koste rundt 14 millioner kroner og skal være avsluttet i løpet av høsten.

Ubåten ble senket av en britisk ubåt i februar 1945 og hadde en last på mellom 65 og 70 tonn kvikksølv om bord. Det er påvist kvikksølvforurensning i havbunnen rundt vraket.

Undersøkelsene som nå settes i verk, skal danne grunnlag for videre vurdering av hva som bør skje med vraket. Det skal brukes både video- og ultralydutstyr for å sjekke vrakets tilstand. Videre skal det tas prøver av sedimentene på havbunnen og det skal gjøres forsøk på å få opp en av de beholderne som inneholder kvikksølv.