ARNE COLLIANDER OG NTB arne.colliander@bt.no

Grønnerød følger i stedet seansen hjemme fra sin egen stue. — Han har valgt å være hjemme og kommer til å følge med på direktesendt TV, sier hans advokat, Steinar Wiik Sørvik.

De øvrige tiltalte er til stede i rettssalen i Frogner grendehus, der dommeren begynte å lese kjennelsen klokken 10.00.

Allerede halvannen time før dommen faller var det køer av skuelystne utenfor grendehuset.De fire tiltalte kommer til å oppleve domsavsigelsen som 30 minutter seigpining med «halve Norge» som tilskuere. Opplesningen av dommen skjer for åpen mikrofon og kamera. Også på dette punktet skiller denne kriminalsaken seg fra andre straffesaker. Seigpining Det vanlige i straffesaker er at personene på tiltalebenken relativt raskt får beskjed om de er dømt eller frifunnet ved at rettens administrator leser domsslutningen først.I Nes herredsrett vil man det annerledes. I ren amerikansk stil skal administrator, Trond Våpenstad, lese dommen fra begynnelse til slutt rett inn i et NRK-kamera som er montert i vitneboksen og fanger inn dommerbordet.Kameraet skal være fastmontert slik at det ikke kan fange inn reaksjonene hos de tiltalte etter hvert som sorenskriveren leser seg frem til konklusjonen. Dramaturgien er således helt fremragende, men for dem det gjelder vil det nødvendigvis bli en «halv time i helvete», slik noen uttrykker det. Rask avgjørelse Nes herredsrett har brukt bemerkelsesverdig kort tid på å skrive en dom på anslagsvis 25 A4-ark. Det kan skyldes at det allerede under bevisføringen festet seg et inntrykk av hvorvidt tvilen er betydelig nok til at de fire kan frifinnes.Hvis aktoratet har nådd frem med sin bevisførsel og prosedyre, og de fire tiltalte blir dømt i samsvar med tiltalen, vil Nes herredsrett ikke uttale seg om hvorvidt de skal være på frifot til denne dommen eller en annen en gang blir rettskraftig. Kan bli pågrepet Det er politiets sak å avgjøre om en fellende dom skal føre til en begjæring til Nedre Romerike forhørsrett om varetektsfengsling. De tiltalte kan bli pågrepet av politiet straks dommen er forkynt.