Like før påske leverte Grønnerød en begjæring om gjenopptakelse av sin straffesak til gjenopptakelseskommisjonen, skriver Aftenposten.

– Min klient ønsker ikke oppmerksomhet rundt dette. Det eneste jeg kan si er at en foreløpig begrunnelse er innsendt, sier advokat Berit Reiss-Andersen.

Hun har overtatt jobben med å representere Grønnerød, etter at han tidligere har benyttet Steinar Wiik Sørvik og Sigurd Klomsæt.

En midlertidig begjæring innebærer at Grønnerød senere må levere en fullstendig, begrunnet begjæring.

Han har hele tiden nektet skyld. Han har forklart at han ga Orderud-ekteparet våpenopplæring, og at han ga det ene drapsvåpenet, en revolver, til Per Orderud. Grønnerød nekter for å ha visst at planen var å drepe tre mennesker. Nes herredsrett trodde ham på dette, og han ble dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til drap. Men juryen i Eidsivating lagmannsrett valgte å gi Grønnerød 18 år.

Leder av gjenopptakelseskommisjonen, advokat Janne Kristiansen, opplyser at de ikke har sett på saken. Det vil skje når de mottar den endelige begrunnelsen.

Også Per og Veronica Orderud har bedt om gjenopptakelse av Orderud-saken. Begge fikk 21 års fengsel for drapet på Per Orderuds foreldre og søster.

Den siste av de domfelte, Kristin Kirkemo, fikk 16 års fengsel, og kan se fram mot prøveløslatelse i løpet av tre-fire år.