Fylkeslegen mener det var hennes fulle rett å nekte pleie.

Kvinnen har ligget på sykehjemmet i flere år, og har selv nektet å motta pleie og vask. Til slutt hadde hun så alvorlige liggesår at hun måtte legges inn på Akershus universitetssykehus og opereres ut av madrassen, melder NRK.

Fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, sier det er en menneskerett å gro fast i madrassen hvis pasienten er samtykkekompetent. Likevel vil han nå undersøke saken.

Verken sykehuset eller sykehjemmet hadde sendt bekymringsmelding til Fylkeslegen. Kvinnen ble lagt inn på Ahus i slutten av oktober i år.

– Jeg har vært i kontakt med eldreombudet om det. Så langt har vi ikke fått noen klager. Men jeg har tatt kontakt med sykehuset for å få informasjon. Hvis vi får vite hvilket sykehjem pasienten har vært på, vil vi nok ta kontakt med sykehjemmet for å skaffe informasjon om hva som har skjedd og hva som ligger bak vurderingene som er gjort, sier Schou.

Medisinsk fagansvarlig ved Akershus universitetssykehus, Bjørn Magne Eggen, sier bekymringsmelding ikke ble sendt fordi kvinne har retten på sin side til å nekte behandling.

– Det er en veldig problematisk situasjon å være i både faglig og yrkesetisk, sier han.