– Når jeg nå er gjort kjent med de formelle reglene for operasjoner av utenlandsboende, vil jeg ikke la ortopedisk avdeling på Ullevål eller Lovisenberg sykehus belastes med kostnadene ved min behandling, heter det i en pressemelding fra den tidligere statsministeren og Ap-lederen.

Brundtland hevder hun ikke var klar over at hun ble forskjellsbehandlet av helsevesenet.

– Ved innleggelse oppga jeg bostedsadresse i Nice og viste fram fransk og europeisk trygdekort. Jeg var ikke kjent med noe krav til annen dokumentasjon, og ble heller ikke forespurt om det, sier hun.

Gro Harlem Brundtland sier hun vil skaffe seg en oversikt over hva hofteoperasjonen på Ullevål universitetssykehus og oppfølgingsoperasjonen på Lovisenberg sykehus kostet og kaller det hele en «rutinefeil».

– Jeg forstår det slik at det har skjedd en rutinefeil, siden det framgikk av papirene at jeg var bosatt i utlandet uten at dette ble fulgt opp. Jeg vil undersøke hvilke kostnader som knytter seg til dette, slik at disse blir betalt av meg. Så får jeg legge fram saken for franske trygdemyndigheter slik at de kan foreta den riktige totalvurderingen, sier hun.

Brundtland kommenterer også spekulasjonene om når hun og ektemannen Arne Olav flytter hjem og hvor de eventuelt skal bo i framtiden.

– Når det gjelder hjemflytting til Norge, vil vi først orientere de rette franske og norske myndigheter om dette, sier hun.

Synes du Gro Harlem Brundtland burde betale hofteoperasjonen sin selv? Si din mening under!

UN Photo/Paulo Filgueiras