Som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, WHO, har Gro Harlem Brundtland vunnet flere viktige slag for bedre folkehelse som har vakt stor oppsikt i det siste. Tobakksindustrien har møtt nye begrensninger, og matvareprodusentene i mange land må rette seg etter strengere restriksjoner når det gjelder bruk av sukker.

— Nå er det på tide å rette søkelyset mot alt saltet vi spiser. Det er bevislig årsak til økt blodtrykk, og er dermed et stort helseproblem. Saltinntaket har økt i hele verden, ettersom en større andel av dietten er ferdigprodusert mat, og den inneholder for mye salt. Det gjør det ikke bedre at vi får dette i oss alt fra barnsben av, sier Gro Harlem Brundtland til Bergens Tidende.

Sukker og fedme

Hun setter saltinntaket langt på vei i samme farekategori som sukkerforbruket, og mener det er nødvendig å komme over i et sunnere spor i samarbeid med industrien.

Mer enn tjue land har allerede vedtatt retningslinjer i ernæringspolitikken som sier at det skal være mindre enn ti prosent sukker i matvarene.

— Dette bør bli en global regel, for vi vet at fedme i hovedsak skyldes et stort forbruk av sukker. Men det er en stor utfordring fra WHOs side å få allmenn tilslutning om en slik restriksjon, og vi ser hvordan store firmaer som for eksempel Coca Colakompaniet stritter imot, fortsetter hun.

Gro Harlem Brundtland mener at det i ernæringspolitikken er viktig å forholde seg til salt på samme måte som til sukker.

Farlige E-stoffer

Den tidligere statsministeren mener det bør rettes økt oppmerksomhet mot tilsetningsstoffer også i videre forstand. De såkalte E-stoffene som benyttes for å påvirke smak og farge bør underlegges globale regler, og WHO og FAO har i fellesskap satt i verk tiltak for å oppnå dette.

— Det er absolutt behov for å få bedre kontroll med, og et skjerpet regelverk for tilsetningsstoffer, når vi har friskt i minne den dramatiske farsotten med kugalskap for noen år siden.

— Det er likevel de som hevder at hysteriet er i ferd med å bre seg når det gjelder matvaresikkerheten?

— Det blir i hvert fall lett hysteri når visse smittsomme sykdommer plutselig bryter ut, som kugalskap og nå sist sars, og hvis vi ikke er føre var og har beredskapen i orden. Forvalteransvaret tilsier at vi må ta forholdsregler og beskytte oss mot ukjente faktorer.

Ikke «verdensmester»

— Er Norge et foregangsland, eller til og med «verdensmester», når det gjelder matvaresikkerhet?

— Vi er kanskje blant de 20-30 landene i OECD som har det strengeste regelverket, for vi pleier å være i teten. Men jeg tror ikke vi kan kalle oss «verdensmester». På enkelte områder er for eksempel USA lenger fremme enn oss, sier hun.

Det har vært mye blest om Gro Harlem Brundtland nå på tampen av WHO-perioden. Under helsejubileet her i Bergen har hun advart røykere som nyter sin nikotin i hjem med små barn, og hun har lagt seg ut med mobiltelefonprodusentene.

Hun må være en av de ytterst få i topposisjoner som overhodet ikke bruker mobiltelefon.

— Nei, jeg kan ikke, for jeg får vondt i hodet! sier hun bestemt.

Punktum i Bergen

64-åringen er i ferd med å pensjonere seg - om hun i det hele tatt evner å slakke litt på tempoet. I juli er det i hvert fall definitivt slutt som toppsjef i WHO. Da inntar hun sammen med ektemann Arne Olav «et lite hus i Nice», som hun sier.

Etter sammenhengende 29 år med et heseblesende offentlig liv satte hun nær sagt et punktum mandag - i Bergen. Som en av hovedaktørene under det store jubileet.

— Du akter med andre ord å bli fransk?

— Nei, men i tillegg til de to hyttene i Norge, som er blitt ferieboliger, har vi nå dette huset ved Rivieraen, slik at vi kan veksle mellom stedene vi vil oppholde oss.

— Savner du ikke av og til norsk politikk?

— Nei, jeg gjør ikke det. Men hver gang jeg kommer hjem, får jeg spørsmål om emner jeg arbeider med og som griper inn i politikken her hjemme. Jeg har likevel gjort det til prinsipp ikke å kommentere norsk innenrikspolitikk, sier Gro Harlem Brundtland.

STRENGERE REGLER: Gro Harlem Brundtland vil ha skjerpet beredskap mot bruken av tilsetningsstoffer i vid forstand. Det gjelder ikke bare salt, men en rekke E-stoffer. <br/>Foto: EIRIK BREKKE