Harlem Brundtland tiltrådte som leder for WHO i juli 1998, og mandatet varer fram til samme måned neste år. WHOs styre må i januar neste år nominere en kandidat til å etterfølge henne, i første omgang for perioden 2003 til 2008.

— Jeg har bestemt meg for å avslutte mitt arbeid som generaldirektør ved avslutningen av inneværende periode, fordi jeg har hatt ledende stillinger i politikken og annet offentlig liv i nesten 30 år. Hvis jeg tok en ny periode, ville jeg være 69 før jeg gikk av, het det i en erklæring fra Harlem Brundtlands kontor i Geneve fredag.

Gro Harlem Brundtland er født i 1939 og utdannet som lege, men hadde en lang karriere i norsk politikk bak seg da hun tiltrådte som sjef for FN-organisasjonen WHO. Hun var i en årrekke leder for Arbeiderpartiet og statsminister i periodene fra februar til oktober 1981, fra 1986 til 1989 og fra 1990 til 1996.

Som WHO-sjef har hun spesielt gjort seg bemerket for kampen mot røyking, som har brakt henne i konflikt med den internasjonale tobakksindustrien. Hun har også advart om faren for at terrorister tar i bruk biologiske kampmidler.

(NTB)