Blant de første til å hylle WHOs avtroppende leder var EUs helsekommissær David Byrne.

— Hun har vist modig lederskap i denne helt avgjørende saken sa Byrne som hyllet traktaten som et gjennombrudd i kampen mot "avhengighetsindustrien" og for folks rett til å "unnslippe tobakkens svøpe".

Gro, som i juli går av etter fem år som WHOs generaldirektør betegner selv traktaten som en milepæl i folkehelsens historie.

— Tobakk dreper i alle verdens land, og de aller fleste av oss kjenner noen som har dødd av det.

— Takket være denne traktaten vil millioner på millioner av liv bli spart, sa hun lørdag.

Røyken dreper

Ferske tall fra WHO viser at røyking hvert år koster rundt 4,9 millioner menneskeliv på verdensbasis. Om lag 1,8 millioner dødsfall skyldes misbruk av alkohol, mens narkotikamisbruk krever omtrent 300.000 menneskeliv i året.

Blir vedtatt i mai

Den nye traktaten vil først tre i kraft etter at den formelt er vedtatt på WHOs årsmøte i Geneve i slutten av mai, og deretter ratifisert av minst 40 medlemsland.

Land som slutter seg til forplikter seg blant annet til å "innføre et omfattende forbud mot alle former for tobakksreklame", så sant et slikt forbud da ikke strider mot det enkelte lands grunnlov.

Traktaten tar også til orde for en kraftig skjerping av tobakksavgiftene, støtte til antirøykekampanjer i fattige land og til bønder som går bort fra å dyrke tobakk.

(NTB)