• Sahara Forest Project går i korte trekk ut på å produsere biomasse i ørkenområder, kun ved hjelp av saltvann.
  • Anlegget inkluderer også solcellepaneler, og biomassen kan brukes til å produsere både elektrisitet, og mat, samtidig som fuktigheten rundt anlegget vil føre til at ny vegetasjon vil vokse opp i ørkenlandskapet.
  • Anlegget vil også produsere ferskvann. Kilde: Bellona