Chiles tidligere president Ricardo Lagos og Sør-Koreas tidligere utenriksminister Han Seung-soo er også utnevnt til klimautsendinger, opplyser FNs talskvinne Michele Montas.

De tre klimautsendingene skal arbeide tett opp mot statsledere fra hele verden og bistå FNs generalsekretær i arbeidet med å få fart på klimaforhandlingene.

Utarbeide forslag

Klimautsendingene skal utarbeide forslag som skal legges fram under FNs klimakonferanse på Bali i desember, og kanskje også under FNs hovedforsamling i september.

– Det tas nå mange initiativ og kommer mange løfter fra medlemsland, grupper av stater, det sivile samfunn og det private næringslivet på dette området, sier Montas.

– Selv om dette er svært bra, kan slike handlinger bare komplettere og ikke erstatte de omfattende internasjonale tiltakene som er nødvendige, sier hun.

Miljøengasjement

Ban har satt kampen mot klimautslipp og global oppvarming øverst på sin arbeidsliste siden han overtok som generalsekretær i FN i januar, og har gjentatte ganger slått fast at dette er spørsmål som også kan få store sosiale og økonomiske konsekvenser og true fred og sikkerhet.

– FN har det nødvendige rammeverket som må til for å komme fram til en global løsning på disse globale problemene, sier Montas.

Anerkjennelse

Gro Harlem Brundtland skaffet seg internasjonal anerkjennelse da hun ledet FNs spesialkommisjon for miljø— og utviklingsspørsmål på 1980-tallet. Kommisjonens arbeid dannet grunnlag for miljøtoppmøtet i Rio de Janeiro i 1992.

Etter at hun forlot norsk politikk, ledet hun Verdens helseorganisasjon (WHO) i årene 1998 til 2003.

Lagos, som var president i Chile i årene 2000 til 2006, leder Foundation for Democracy and Development som arbeider for bærekraftig utvikling og vekt. Han er også president i den såkalte Madrid-klubben som samler tidligere statsledere fra hele verden.

Han Seung-soo er økonomiprofessor og var president i FNs hovedforsamling fra 2001 til 2002. Ban Ki-moon var da hans høyre hånd.

Gro Harlem Brundtland blir klimautsending for FN.
Åserud, Lise