— Jeg ville ikke være noen tyster. Derfor ville jeg ikke si noe om mine tre besøk til Sandnes, forklarte Andersen i Stavanger tingrett i ettermiddag.

— Men du var innkalt til vitneavhør 26. mai 2004. Hvorfor kunne du ikke si noe om at du befant deg i Oslo før, under og etter ranet, spurte aktor Tor Christian Carlsen.

— Den informasjonen var dere ikke interessert i. Jeg fikk opplyst at dere mente jeg satt på essensiell informasjon om sentrale personer i saken, og at det var det dere var på jakt etter.

Både Carlsen og dommer Helge Bjørnestad forsøkte en rekke ganger til å få Andersen til å utdype sin motvilje mot å oppgi alibiet sitt på et tidligere tidspunkt.

— Du kunne jo enkelt forklare deg om Oslo uten å blåse David Toska, spurte Carlsen.

— Kanskje det. Men når jeg er i den tilstanden jeg er i på grunn av rusmisbruk, skjærer jeg bare inn og ut av avhørene. Jeg har ikke mål eller mening med livet mitt, svarte Andersen.

— I ettertid kan jeg se at dette var beklagelig. Eller - egentlig beklager jeg ingenting. Jeg har ikke hatt en dritt med dette å gjøre, la han til.

— Heller ikke da det var kjent at samboeren til David Toska hadde fortalt om Sandnes-oppholdet, kunne du si noe om dette, undret aktor Carlsen.

— Jeg ville ikke tyste på David, gjentok Andersen.

— Jeg trodde ikke i min villeste fantasi at jeg skulle bli koblet til denne saken, fortsatte han.

Etter å ha sittet i varetekt i mange måneder, gikk Andersen etter hvert i avhør. Da forklarte han seg om sitt angivelige Oslo-opphold ransdagen.