I rettssal 250 ble den første politibetjenten som kom til landsiden av Utøya regelrett grillet av de koordinerende bistandsadvokatene Siv Hallgren og Mette Yvonne Larsen.

Mens betjenten og partneren kunne høre skudd bli avfyrt på Utøya, fant de ikke noen båter å ta seg over med.

— Vurderte dere å reise over umiddelbart, spurte Hallgren politibetjenten.

— Hadde vi hatt mulighet til det, så ... det er umulig for meg å si at vi hadde gjort det. Det er en vurdering som måtte gjøres sammen med aksjonsledelsen. Men hadde det vært mulig, ville det vært veldig sannsynlig, sa betjenten.

Politibetjenten er anonymisert av bt.no på grunn av hans nye arbeidsplass.

Ordrer

Betjenten fikk både spørsmål om hvem som ga ordrer, hva som var ordren, hvilke forsøk som ble gjort på å skaffe båter og hvorfor hans politirapport kom inn først en måned etter terrorangrepet.

— Hva oppfatter du som din jobb i Utvika, spurte Larsen.

— For det første å ta meg dit så fort som mulig. Bidra til å lage nye situasjonsvurderinger for dem som skal få opplysningene. Og under alle omstendigheter er vi der for å prøve å redde liv, dersom vi kan, svarte mannen.

— Hvilke forsøk ble det gjort, konkret, på å komme seg over til Utøya, spurte Larsen.

— I lys av at vi ikke hadde de mulighetene, fikk vi ikke gjort det. Vi så etter nye arbeidsoppgaver, svarte han.

Det fantes båter på Utvika camping, 300 meter unna.

Betjenten sa han ikke var kjent med campingplassen utover at han visste at den eksisterte.

— Det var også tett vegetasjon, og ikke farbar vei fra Thorbjørn-kaien, svarte han.

Dommeren brøt av

To ganger under spørsmålene til Mette Yvonne Larsen, brøt dommer Wenche Arntzen inn.

— Dette faller inn under 22. juli-kommisjonens arbeid, og ikke denne tiltalen, sa Arntzen til Larsen.

Bistandsadvokaten fikk likevel fortsette med noen få spørsmål til.

Mette Yvonne Larsen sier til VGTV at det er problematisk at de pårørendes spørsmål blir avskjært. Hun mener det er av stor betydning å få frem hvilke vurderinger politimennene på landssiden foretok seg i de skjebnesvangre minuttene.

— Vi vet at 27 personer ble drept det siste kvarteret. I mellomtiden står politimenenne på landssiden med skuddsikker vest og våpen, med tilbud om å leie båter. De pårørende lurer på hvorfor de ikke dro over og reddet barna deres. Det er ikke greit at slike spørsmål blir avskjært av retten, sier hun.

- Handlingslammelse

Bistandsadvokaten mener dagens politivitne etterlater et inntrykk av hans egen handlingslammelse.

— Han sier han hadde andre gjøremål enn å komme seg over til Utøya snarest mulig, men disse gjøremålene fremstår som uklare for meg. Når vi spør om hvem som gav han ordrene, så klarer han ikke å svare på dette heller, sier hun.

Mette Yvonne Larsen varsler at hun vil fortsette å spørre spørsmål som kanskje ikke faller helt i smak hos tingrettsdommer Wenche Arntzen.

— Jeg og Siv Hallgren er ikke kjent for å gi oss. Vi fortsetter å spørre, så får vi se hvor langt vi kommer, sier hun.

KAIEN: Her, ved kaien til Utøya, kom de to første politibetjentene litt etter 17.52, 22. juli.
Håvard Bjelland