Roy Hilmar Svendsen

Fire vil bli førstelagmann

I dag ble det kjent hvem som har søkt på stillingen som førstelagmann i landets nest største ankedomstol.

De fire søkerne sorenskriver Bjørn Solbakken, lagmann Steinar Trovåg, lagmann Rune Fjeld og Hanne Sophie Greve, som er dommer ved menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Domstolen har i dag 31 dommere og 20 saksbehandlere, og omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.